השוואת מחירים לעסקים קטנים ובינוניים

הלוואות חוץ בנקאיות והלוואות בערבות המדינה לעסקים

מימון חוץ בנקאי והלוואות בערבות המדינה לעסקים

Showing all 14 results

כל עסק, מצליח או מדשדש, חדש או ותיק, יכול להיתקל בקשיי נזילות כספיים. תנאי התשלום בארץ, היטלי המיסים הנגבים טרם קבלת הכסף, הוצאות לא צפויות ואובדן הכנסות מפתיע, יכולים להיות סיבה לחפש אחר הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים.

ההחלטה איזו הלוואה לקחת, מאיזה גוף ולכמה זמן היא אחת ההחלטות החשובות שתשפיע על המצב הפיננסי של העסק למשך חודשים ואף שנים. עם זאת, התשובה לשאלה לא זהה בין כל העסקים או במילים אחרות, "זה תלוי".

כמו אנשים, גם עסקים שונים זה מזה, באופי העסקי ובאופן ההתנהלות ואלו יכתיבו את היכולות והתנאים המתאימים ביותר מבחינת ההלוואה ומבחינת התנאים שאפשר יהיה לקבל עבורה. על העסק לשאול שאלות רבות ובהן כמה כסף הוא צריך, מהי יכולת ההחזר שלו ולאיזו תקופה הוא רוצה להתחייב. מהצד השני המלווה ישאל מהי היציבות של העסק ומהם הסיכונים שהוא לוקח.

עבור הגופים המלווים סיכון = ריבית. ככל שהיסטוריית ההלוואות נקייה ויכולת ההחזר נראית טובה כך התנאים שיוצעו לעסק יהיו טובים יותר וגובה המימון יתאים יותר לעסק.

שלוש נקודות שיש להביא בחשבון לפני נטילת הלוואה לעסק

האם העסק באמת זקוק להלוואה? האם לא עדיף להיות במינוס? ומתי ברור שלא כדאי לקחת הלוואה? התשובה לשאלות אלו טמונה בנקודות הבאות:

תזרים הוא החמצן של העסק

הדבר הראשון שכל עסק חייב להבין (אם הוא עוד לא הבין זאת) הוא שתזרים הכספים הוא החמצן של העסק. גם אם העסק רווחי, עומד בהתחייבויות שלו ומתנהל בדרך טובה, בעיות תזרים מובילות לקשיי תפעול. הדבר יכול להיגרם בשל גרירת תשלומים, לקוחות שנעלמים ואפילו להזמנות גדולות במיוחד.

במקרה זה נראה כי העסק יכול לעמוד בהתחייבויות הכלכליות שהוא ייקח על עצמו ולכן הפתרונות יהיו נטילת הלוואה לטווח הארוך, פריסת חובות והסדר מול גופים שונים (אם ישנם חובות). אלו צעדים קריטיים להמשך הפעילות. 

להשוואת מחירים וסקירת חברות להלוואה לעסקים לחצו כאן >

הלוואה היא כלי למינוף העסק

כלל חשוב שכל עסק צריך להכיר בו הוא שהמטרה של ההלוואה היא למנף את העסק, לעזור לו לגדול ולהגיע למטרות וליעדים שלו. לכן, לפני לקיחת הלוואה יש לוודא שישנה תוכנית עסקית ברורה וישימה שתוביל למינוף הכסף שהעסק יקבל ולהכפלת השווי שלו.

אם לא ברור לעסק כיצד ניתן להפוך 100 ₪ ל-200 ₪, הסיכוי להחזיר את ההלוואה נמוך והעסק עלול למצוא את עצמו בסחרור תזרימי. הלוואה נכונה ומתאימה יכולה לעזור לעסק לקום, לחזור למוטב ולגדול וזאת בתנאי שישנה תוכנית ארוכת טווח.

הריבית על המינוס גבוהה יותר

בישראל משקי בית רבים מסתמכים על מסגרת האשראי או במילים אחרות, "חיים במינוס". הבעיה היא שחריגה (אוברדרפט) של חשבון הבנק עולה הרבה כסף. הבנק רואה בחריגה סיכון גבוה כיוון שהוא לא יודע מתי יקבל את הכסף שלו חזרה ומתי החשבון יתאזן ולכן הריביות בהתאם.

הבנק יעדיף שהעסק ייקח על עצמו הלוואה עם לוח סילוקין ברור להחזר ובכך להפחית את מרכיב הסיכון. כאשר הסיכון יורד, גם הריבית יורדת ולמעשה כל הצדדים מרוויחים. העסק צריך לבחון את מצבו ולהעדיף תמיד תוכנית תשלומים ברורה.

מונחים שחשוב להכיר לפני נטילת הלוואה:

משיכת יתר של חשבון הבנק (מינוס בעברית פשוטה). לכל לקוח / בית עסק מתאפשר סוג וגובה מסגרת או אוברדראפט

מצב בו חשבון בנק נמצא ביתרה שלילית (במינוס), אשר לרוב מתאפשר ללקוחות אמינים בעיני הבנק או לקוחות שלהם בטוחות נוספות בבנק (כמו תוכניות חסכון, חשבונות ניירות ערך וכד’). מדובר בסוג של הלוואה/אשראי עליה משולמת ריבית גבוהה

מדד הבנק לבחינת ודירוג בית העסק ככלי להחלטה כיצד להתנהל מול בית העסק. המדד נקבע לפי סה״כ ההתחייבות הכספיות שיש לבית העסק מול הלקוח. 

לקוחות בנק בעייתיים מבחינת האובליגו שלהם, לרוב, יאלצו לפנות לחברות מימון או אשראי חוץ בנקאיות, במידה ויזדקקו להלוואה.

כסף או שווה-כסף, אשר משועבד לגוף המלווה כנגד הלוואה, עד לסיום החזר ההלוואה במלואה.

הלוואה מיוחדת שבה במהלך התקופה משלמים רק את הריבית ובסיום תקופת ההלוואה משלמים גם את הקרן. 

.הלוואה זו מתאימה במיוחד למקרים בהם ישנם סכומי כסף העתידיים להיכנס במועד מסויים וידוע.

סוג של הלוואת בלון לטווח קצר, אשר נפוצה בעיקר במקרים של רכישת דירה טרם מכירת רכישת הדירה הישנה ומקרים דומים.

הלוואה שנושאת ריבית והצמדה למדד המחירים לצרכן (ע”ע).

לוח סילוקין שבו ההחזר החודשי הוא קבוע והמשתנים הם הקרן והריבית.יש לשים לב שבמידה וההלוואה היא  צמודה למדד המחירים לצרכן (ע”ע), עלולים לחול שינויים בתשלום.

מדד המחירים לצרכן

מדד זה מייצג את אחוז השינוי שחל במשך זמן בעלות של ״סל קניות קבוע״. סל הקניות הקבוע מכיל שירותים (בריאות, חינוך וכו׳..) ומוצרים (אוכל, תחבורה וכו..). המדד משמש בעיקר לקביעת תוספת יוקר המחייה ונעזרים בו כדי ״להצמיד״ הלוואות ומכשירים פיננסים נוספים.ֿ

מסגרת שנקבעה על ידי הבנק לטובת מינוס (משיכת יתר) שאליה העסק יכול להגיע. חריגה ממסגרת זו משלמים עליה ריבית שלרוב גבוהה בצורה משמעותית מהריבית הממוצעת. 

ריבית מייצגת את שווי הכסף של נכון לאותו יום. אם בעל עסק נטל הלוואה על סך 100 ש״ח בריבית שנתית של5%, דהיינו ששווי הכסף שלו הוא 5 ש״ח בשנה.

סוגי הלוואות לעסקים

ישנם סוגים שונים של אמצעי מימון וחשוב להבין את האפשרויות וההזדמנויות שעומדות לרשות העסק כדי להחליט כיצד לפעול.

הלוואה בערבות המדינה

הלוואה בערבות המדינה באה לפתור כשל שוק. הרוב המוחלט של העסק בישראל הם עסקים קטנים שהסיכון שלהם גבוה. העסקים הקטנים נחשבים ללא יציבים, הם יכולים להיות מושפעים משינויים קטנים בשוק, מלקוח אחד שעוזב וטעות קטנה יכולה להיות מתורגמת להפסד גדול. מסיבות אלה גופי המימון נרתעים ממתן הלוואות לעסקים קטנים ואם הם נותנים, התנאים לא נוחים והדבר מונע מהעסקים להתקדם ולהתפתח ברמה העסקית.

הפתרון אותו מציעה המדינה היא הלוואה בערבות המדינה כשהמשמעות היא קרן של מיליארדי שקלים מטעם משרד הכלכלה והתעשייה ומשרד האוצר. הקרן ביטחון ונותנת ערבות לעסק שנוטל את ההלוואה וכיוון שהמדינה היא מבטיחה שהכסף יוחזר, ההלוואה אטרקטיבית ותנאי התשלום נוחים. יש לציין כי תהליך האישור אורך זמן ודורש מילוי טפסים רבים והוכחה לכדאיות העסק.

הלוואה בנקאית

הלוואה אשר ניתנת על ידי הבנקים עם לוח הסילוקין עליו הוחלט מראש. הבנק לא לוקח סיכונים וככל שהוא יראה שהסיכוי של העסק להחזיר את הכספים נמוך כך הוא ייטה לסרב לבקשה או שיקבע ריביות גבוהות במיוחד. עם זאת, זהו פתרון שמתאים לעסקים רבים בשלבים שונים, מפתיחה ועד קשיים כשהפרוצדורה נחשבת למהירה.

באופן כללי כדאי לעסק להתייחס לבנק כאל גוף שיכול לסייע לו לאורך הדרך. תקשורת טובה, הצגת התוכנית העסקית לפני הלוואה ושמירה על אשראי תקין, יכולים כולם לעזור לקבלת תנאים טובים. כמובן, יש להקפיד על החזר על פי לוח הסילוקין כדי להמשיך את התקשורת החיובית.

הלוואה חוץ בנקאית

גופים חיצוניים שהורשו לכך יכולים לתת הלוואה לעסק ובכלל זאת חברות מימון חוץ בנקאיות, חברות אשראי וחברות ביטוח. בדרך כלל הסיבה לפנות לגוף חיצוני לבנק היא קושי תזרימי וחובות כשהבנק לא מוכן לתת מענה וכשאין אפשרות או אישור להלוואה בערבות המדינה.

על אף שבדרך כלל גופים אלו יציעו הלוואה בתנאים פחות טובים מאלו של הבנק, אין לשלול אותם במקרה שהעסק במצב טוב. פעמים רבות הגופים החוץ בנקאיים יתחרו בתנאי הבנקים ובמיוחד כשמדובר על עסקים ותיקים, שפעילותם חיובית וזקוקים לכספים כדי להמשיך לגדול או פעולות דומות.

הלוואות מקרנות

אפשרות נוספת אשר עומדת לרשות העסק היא חיפוש אחר קרנות אשר נותנות הלוואות לקהל ספציפי. כאן אפשר למצוא קרנות המיועדות לצעירים, לעולים, בעלי מוגבלויות ועסקים בתחומים ספציפיים. חלק מהקרנות מציעות תנאים מעולים ואחרות אף הלוואות ללא ריבית או עם גרייס אך עם מגבלת סכום ולעתים עם דרישה לערבים.

הפתרון הזה יכול להתאים מאד לעסקים שזקוקים לסכום כסף שאינו גדול וכאלה שיש להם אופק כלכלי ברור. פעמים רבות הקרנות יבקשו לראות הוכחה ליכולת ההחזר או תוכנית עסקית כדי להבין את הרעיון העומד מאחורי העסק. גם כאן יש צורך במילוי טפסים ולרוב בתהליך ארוך יותר לעומת הלוואה בנקאית או חוץ בנקאית.

להשוואת מחירים וסקירת חברות להלוואה לעסקים לחצו כאן >

הזמן המתאים לקחת הלוואה לעסק

בעולם שלנו אפשר לקבל הלוואה בקליק, אבל רגע לפני שמקליקים חשוב לשאול את השאלה האם זה הזמן המתאים לכך. האם העסק באמת מוכן לקבל על עצמו עוד התחייבויות ואם כן, באיזה גובה, באילו תנאים ולכמה זמן. כדי לענות על השאלות האלו חשוב שקודם כל נבחן מדוע עסקים לוקחים הלוואות:

פתיחת עסק

פתיחת עסק דורשת השקעה של סכום ראשוני. גם אם העסק מתנהל מהבית, דרך המחשב, הבעלים יגלו מהר מאד כי יש צורך במימון לצורך מחיה, רכישות ליצירת משרד ולעתים להקמת נוכחות דיגיטלית. בוודאי שהדבר נכון לעסק קמעונאי שזקוק לסחורה ולעסק שמקבל קהל וצריך לעבוד ממשרד אליו הלקוחות יגיעו.

ישנם סוגים רבים של עסקים וכדי לצאת לדרך חשוב מאד לבצע תוכנית כלכלית ולהבין מהו הסכום הראשוני הנחוץ להקמה ומהו הסכום הנחוץ לבעלים עד ליום בו העסק יתחיל להיות רווחי. בכל מקרה חשוב להכין תוכנית עסקית ותוכנית כלכלית כדי לא להגיע למצב בו הכסף נגמר והעסק עדיין לא "על הרגליים".

סוגי ההלוואות המתאימות: הלוואה בנקאית, הלוואה בערבות המדינה, הלוואה מקרנות

גדילה של העסק

ישנן צורות רבות של גדילה בעסק והן בדרך כלל דורשות הוצאה של כספים. עסק שזקוק לעובדים נוספים, שצריך להתחדש במכונות משוכללות, למקום גדול יותר, צריך להוציא כסף. אם העסק עובד בצורה תקינה יהיה לו קל יחסית לקבל כספים ובדרך כלל התנאים יהיו טובים (מבחינת הריביות, ההחזר החודשי ומספר חודשי ההחזר).

רגע לפני נטילת ההלוואה כדאי מאד לעשות בדיקה של ההוצאות הצפויות ולהביא בחשבון את כל ההוצאות כך שהעסק יוכל לגדול בלי ליטול הלוואה נוספת (כלומר לא לחיות על הקצה). בנוסף, יש לחשוב מהי יכולת ההחזר החודשי ולכמה זמן כדאי לפרוס את ההלוואה.

סוגי ההלוואות המתאימות: הלוואה בנקאית, הלוואה בערבות המדינה, הלוואה מקרנות, במקרה של צורך בכספים לזמן קצר יש לשקול גם כניסה לאוברדרפט

הלוואה לעסק בקשיים

עסק אשר נמצא בקשיים צריך לבדוק האם הלוואה היא הפתרון הנכון עבורו. לא מספיק לכסות את החובות שנוצרו אלא חשוב גם לבצע תוכנית עסקית ליציאה מהמשבר הנוכחי. אם ישנו אופק כלכלי יהיו גם גופים שישמחו לתמוך בעסק.

חשוב לעשות את ההפרדה בין עסק שכבר נמצא בקשיים תקופה ולקח הלוואה לבין כזה שזוהי ההלוואה הראשונה שלו. הסוג הראשון יתקשה יותר לקבל את מבוקשו לעומת השני.

סוגי ההלוואות המתאימות: הלוואה בנקאית (אם מתאפשר), הלוואה חוץ בנקאית, הלוואה בערבות המדינה, הלוואה מקרנות

גישור עד לקבלת כספים

לא פעם עסקים עובדים כמו שצריך ובכל זאת הם מוצאים את עצמם עם תזרים בעייתי. הסיבות העיקריות לכך הן קבלת תשלום בתנאי שוטף+, לקוח שמתחמק מתשלום וגדילה שדרשה הוצאה גדולה לפני שנכנס הכסף. במקרים אלה לפעמים כל שהעסק צריך זו הלוואת בלון מעכשיו ועד ליום שיקבל את הכספים.

הלוואת בלון נחשבת לטובה יחסית עבור שני הצדדים. העסק יודע שהוא מקבל את הכסף בתאריך מסוים ולכן הוא יכול לשלם בינתיים רק את הקרן ולכן עלות הכסף תהיה נמוכה מבחינתו. הדבר מונע כניסה להתחייבויות גדולות ומכבידות.

סוגי ההלוואות המתאימות: הלוואה מהבנק, הלוואה חוץ בנקאית, ניצול האשראי הבנקאי

הלוואה לעסק

בתנאים הטובים ביותר

הגש בקשה אונליין וקבל תשובה מיידית


    השאר פרטים בטופס מטה ונציג יחזור אליך בהקדם

    שליחת הפרטים מהווה אישור תקנון האתר