בעלי עסקים יקרים, בעקבות מלחמת ״חרבות ברזל״ להלן עדכון חשוב בנוגע לתשלום מקדמות לבעלי עסקים ביישובים הסמוכים לעוטף עזה ובצפון. להלן ההודעה כלשונה:

להגשת הבקשה לחצו כאן >>

מתוך רצון לסייע לבעלי העסקים ביישובי ספר, בדרום ובצפון הארץ, בהתמודדות עם המצוקה התזרימית שנוצרה להם בשל המצב הביטחוני, נפתחה מערכת זו המאפשרת להגיש הודעה על נזק ולבקש מקדמה עבור "נזק עקיף" שנגרם להם במלחמת חרבות ברזל, עוד לפני הגשת התביעה.

 • בעלי עסקים לא נדרשים לבצע כל חישוב.
 • קרן הפיצויים תבצע באופן אוטומטי את חישוב המקדמה בשני המסלולים, שכר ומחזורים, בהתבסס על הנתונים הקיימים במערכות המחשוב של רשות המסים, ותשלם את המקדמה הגבוהה יותר.

מי יכול להגיש את הבקשה

בעלי עסקים ביישובי ספר בדרום ובצפון הארץ שנגרם להם נזק עקיף בשל המלחמה זכאים להגיש תביעה.

איך מגישים את הבקשה

 • בעלי עסקים יצהירו בטופס הבקשה המקוון למקדמה, כי נגרם להם נזק עקיף בגלל מלחמת "חרבות ברזל" ויהיה עליהם להגיש תביעה עבור נזק זה.
 • תקרת המקדמה היא 500,000 ₪.
 • במקרים בהם בעלי העסקים נדרשים למקדמה גבוהה יותר, באפשרותם לפנות עם הסברים בפנייה מקוונת.

מסכום הפיצויים הסופי שיקבע לניזוקים לאחר הגשת תביעה, יקוזז סכום המקדמה ששולמה.  

איך מחשבים את המקדמה

לפניכם מידע לגבי אופן חישוב המקדמה:

מקדמה במסלול שכר

 • למדווחים בדיווח חד חודשי בניכויים – תאושר מקדמה בגובה 70% מהדיווח בחודש אוקטובר 2022 כפי שדווח בתיקי הניכויים של העוסקים (דיווח ל-102).
 • למדווחים בדיווח דו חודשי בניכויים – תאושר מקדמה בגובה 35% מהדיווח בחודש ספטמבר-אוקטובר 2022 כפי שדווח בתיקי הניכויים של העוסקים (דיווח ל-102).
 • למדווחים בדיווח חצי שנתי בניכויים – תאושר מקדמה בגובה 17.5% מהדיווח החצי שנתי יולי-דצמבר 2022 כפי שדווח בתיקי הניכויים של העוסקים (דיווח ל-102)
 • למדווחים בדיווח שנתי בניכויים – תאושר מקדמה בגובה 8.75% מהדיווח השנתי לשנת 2022 כפי שדווח בתיקי הניכויים של העוסקים (דיווח ל-102)

מקדמה במסלול מחזורים

 • למדווחים בדיווח חד חודשי במע"מ – תאושר מקדמה בגובה 70% מהדיווח בחודש אוקטובר 2022 כפי שדווח למע"מ, כשהוא מוכפל במשלים ההוצאה הנחסכת של העוסקים.
 • למדווחים בדיווח דו חודשי במע"מ – תאושר מקדמה בגובה 35% מהדיווח בחודש ספטמבר-אוקטובר 2022 כפי שדווח למע"מ, כשהוא מוכפל במשלים ההוצאה הנחסכת של העוסקים.
 • עוסק פטור – לגבי עוסקים שהיו רשומים כעוסק פטור בשנת המס 2022, תאושר מקדמה בגובה 8.75% מההכנסה שדווחה בשנת 2022, בדו"ח שהגישו לפי סעיף 131 לפקודת מס הכנסה.

במקרים בהם לא ניתן יהיה לבצע את החישוב עקב חוסר נתונים, תאושר מקדמה שתחושב אחרת וסכומה לא יעלה על 500,000 ₪.

לבעלי העסקים הבאים תחושב מקדמה לפי מסלול שכר בלבד:

 • ניזוקים שהם "קבלן כוח אדם" (כהגדרתו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו – 1996) (כגון: קבלני שרותי שמירה וניקיון).
 • ניזוקים שעיסוקם במכירת זכות במקרקעין המהווה מלאי עסקי בידם.
 • ניזוקים שבשנות המס 2021, או 2022 חל בחישוב הכנסתם סעיף 8א לפקודת מס הכנסה.
 • ניזוקים שחל עליהם הפטור לפי סעיף 33 לחוק מע"מ.
 • ניזוקים שעיסוקם בחקלאות.
 • ניזוקים שבשנת המס 2021 או 2022 היו רשומים באיחוד עוסקים לפי הוראות סעיף 56 לחוק מע"מ התשל"ו- 1975 ותקנה 10(ב) בתקנות מע"מ (רישום), התשל"ו- 1976.
 • ניזוקים שהם קבלן רשום ברשם הקבלנים או שהעסק שלהם רשום באחד מהענפים הבאים: עבודות פיתוח, בנייה והרכבה והצבה של מבנים מוכנים, קבלנות כללית, עבודות עפר וסלילה.
 • ניזוקים שעיסוקם במסחר סיטונאי או קמעונאי בדלק או בגז.

מתי מגישים את הבקשה  

 • ההגשה עד לתאריך 15.11.2023.
 • לאחר מכן ניתן יהיה להגיש תביעה לפי תקנות מס רכוש וקרן פיצויים, או בכפוף לתקנות (הוראת השעה).

המשך הטיפול בבקשה

עם קבלת הבקשה, קרן הפיצויים תחשב את סכום המקדמה ותעביר אותו תוך 7 ימי עסקים.

להגשת הבקשה לחצו כאן >>

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *