החבילות המומלצות ביותר עבור הלוואות בערבות המדינה – תקווה לעתיד פיננסי ? [מעודכן 2023]

הלוואות במסלול זה יועמדו עם דרישת בטוחות מופחתת בשיעור של 10% בלבד.

 • סכום הלוואה מקסימאלי: 500,000 ₪ או 8% ממחזור המכירות, לפי הגבוה מבניהם.
 • תקופת החזר: תקופת החזר האשראי המרבית, לרבות תקופת גרייס, לא תפחת משנה (12 חודשים) ולא תעלה על שנתיים (24 חודשים).
 • גרייס: תקופת הגרייס המרבית לא תעלה עד 6 חודשים.
 • הערות נוספות: העמדת ההלוואה מותנית בתשלום עמלה בשיעור משתנה של בין 1% ל-2% מגובה ההלוואה, כתלות במחזור המכירות השנתי של הלווה.

הלוואות במסלול זה מיועדות לעסקים עם ותק של 3 שנים לפחות.

במסגרת המסלול ניתן לקבל הלוואות לטווח ארוך של עד 12 שנים, ועד לגובה של 90% מסכום ההשקעה הנדרש. ככל וההלוואה ניתנת למטרת רכישת נכס, יירשם שיעובד ספציפי על הנכס לטובת נותן האשראי כחלופה להעמדת בטוחה נזילה, ולא יילקחו בטוחות נוספות.

 • סכום הלוואה מקסימאלי: עד 90% מסכום ההשקעה הנדרש או עד 15% ממחזור העסקים של העסק, הנמוך מבניהם.
 • תקופת החזר: תקופת החזר האשראי המרבית, לרבות תקופת גרייס, עבור הלוואות להשקעה בתעשייה לא תפחת משנה (12 חודשים) ולא תעלה על 12 שנים (144 חודשים).
 • גרייס: תקופת הגרייס המרבית לא תעלה עד 12 חודשים.
 • הערות נוספות: העסק יידרש להשקיע לפחות 10% מסך תכנית ההשקעה לאחר אישור ההלוואה ולפני העמדתה.
 • סכום הלוואה מקסימאלי: סכום ההלוואה המרבי יעמוד על 500,000 ₪ או 12% ממחזור המכירות, לפי הגבוה מבניהם.
 • תקופת החזר: תקופת החזר האשראי המרבית, לרבות תקופת גרייס, לא תפחת משנה (12 חודשים) ולא תעלה על 5 שנים (60 חודשים).
 • גרייס: תקופת הגרייס המרבית לא תעלה עד 6 חודשים.
 • הערות נוספות: יצואן המבקש הלוואה למטרת השקעה, יידרש השקיע לפחות 20% מסך תכנית ההשקעה לאחר אישור ההלוואה ולפני העמדתה.

הלוואות במסלול זה מיועדות לעסקים עם ותק של 3 שנים לפחות.

במסגרת המסלול ניתן לקבל הלוואות לטווח ארוך של עד 12 שנים, ועד לגובה של 90% מסכום ההשקעה הנדרש. ככל וההלוואה ניתנת למטרת רכישת נכס, יירשם שיעובד ספציפי על הנכס לטובת נותן האשראי כחלופה להעמדת בטוחה נזילה, ולא יילקחו בטוחות נוספות.

 • סכום הלוואה מקסימאלי: עד 90% מסכום ההשקעה הנדרש או עד 15% ממחזור העסקים של העסק, הנמוך מבניהם.
 • תקופת החזר: תקופת החזר האשראי המרבית, לרבות תקופת גרייס, עבור הלוואות להשקעה בתעשייה לא תפחת משנה (12 חודשים) ולא תעלה על 12 שנים (144 חודשים).
 • גרייס: תקופת הגרייס המרבית לא תעלה עד 6 חודשים.
 • הערות נוספות: העמדת ההלוואה מותנית בתשלום עמלה בשיעור משתנה של בין 1% ל-2% מגובה ההלוואה, כתלות במחזור המכירות השנתי של הלווה.

ההלוואה תקפה לאחד מהמסלולים הבאים: לאחת מן המטרות הבאות: (1) הון חוזר וגישור על פערי תזרים מזומנים; (2) השקעות; (3) מסלול משולב (הלוואה המשלבת צרכי הון חוזר והשקעה).

 • סכום הלוואה מקסימאלי: 500,000 ₪ או 8% ממחזור המכירות, לפי הגבוה מבניהם.
 • תקופת החזר: תקופת החזר האשראי המרבית, לרבות תקופת גרייס, לא תפחת משנה (12 חודשים) ולא תעלה על 5 שנים (60 חודשים).
 • גרייס: תקופת הגרייס המרבית לא תעלה עד 6 חודשים.
 • הערות נוספות: עסק המבקש הלוואה למטרת השקעה, יידרש השקיע לפחות 20% מסך תכנית ההשקעה לאחר אישור ההלוואה ולפני העמדתה.

מומנטום מציעה מגוון רחב של פתרונות מימון:
סל שירותים:

 • בקשות אשראי והלוואות מהירות
 • שיפור דירוג אשראי
 • הלוואה בערבות המדינה
 • הלוואה מקרנות נוספות
 • משכנאות והלוואות נגד נכסים
ריבית החל מפריים + :1.8%
צרו קשר עם הלוואה בערבות המדינה >>

במסגרת מסלול זה יינתנו הלוואות בסכום של עד 500,000 ₪ בתנאים מיטיבים, עם בטוחות מופחתות בשיעור של 5% בלבד להלוואה עד לסך של 300,000 ₪ ו-15% ליתרה.

מי הוא עסק בהקמה?

עסק אשר טרם החל לפעול.
עסק אשר עד כה היה עוסק פטור ומתכנן השקעה נרחבת אשר תגרום לו לעבור לסטטוס של עוסק מורשה או של חברה בע"מ.
עסק אשר עד כה לא עשה שימוש במסגרת אשראי כלל ובלבד שהכנסותיו המצטברות מיום הקמתו אינן עולות על 500,000 ₪.
עסק אשר עד כה פעל ממקום מגורים, ובעליו החליט להעביר את העסק למיקום ייעודי ובלבד שהכנסותיו המצטברות מיום הקמתו אינן עולות עולה על 500,000 ₪.

 • סכום הלוואה מקסימאלי: עד 500,000 ₪.
 • תקופת החזר: תקופת החזר האשראי המרבית, לרבות תקופת גרייס, לא תפחת משנה (12 חודשים) ולא תעלה על 5 שנים (60 חודשים).
 • גרייס: תקופת הגרייס המרבית לא תעלה עד 6 חודשים.
 • הערות נוספות: עסק המבקש הלוואה למטרת השקעה, יידרש השקיע לפחות 20% מסך תכנית ההשקעה לאחר אישור ההלוואה ולפני העמדתה.
 • ההלוואה מיועדת לעסקים קטנים שנפגעו בכל הארץ עם וותק של שנתיים ומעלה
 • ריבית:
  שנה ראשונה: פריים מינוס 3% (!!!)
  שנה שניה: ריבית פריים
 • סכום הלוואה מקסימאלי: 300,000 ₪ או 8% ממחזור המכירות, לפי הגבוה מבניהם.
 • תקופת החזר: תקופת החזר האשראי המרבית, לרבות תקופת גרייס, לא תפחת משנה (12 חודשים) ולא תעלה על 5 שנים (60 חודשים).
 • גרייס: תקופת הגרייס המרבית לא תעלה עד 6 חודשים.
 • הערות נוספות: עסק המבקש הלוואה למטרת השקעה, יידרש השקיע לפחות 10% מסך תכנית ההשקעה לאחר אישור ההלוואה ולפני העמדתה.

במסגרת מסלול זה יינתנו הלוואות בסכום של עד 250,000 ₪ בתנאים מיטיבים, עם בטוחות מופחתות בשיעור של 5% בלבד להלוואה עד לסך של 125,000 ₪ ו-15% ליתרה, וללא צורך בהעמדת ערבויות אישיות מטעם נושאי המשרה בעמותה.

עמותה חברתית היא עמותה הפועלת בתחומי הרווחה, הבריאות והחינוך, אשר עומדות בתנאים הבאים:

עמותה שמחזור פעילותה לא עולה על 5 מיליון ₪.
עמותה שמחזיקה באישור ניהול תקין בתוקף בעבור השנה בה מוגשת הבקשה והשנה שקדמה לה.
העמותה אינה מנהלת פעילות של מוסד חינוך. לעניין זה – מוסד חינוך הוא מוסד שבו מתקיים לימוד שיטתי של תלמידים כגון: מעון, גן ילדים, בית ספר, אולפנה, ישיבה קטנה, ישיבה גבוהה, כולל, מדרשה, מכללה, אוניברסיטה, מוסד להכשרת עובדי הוראה וכיוצ"ב.
העמותה אינה מחלקת מלגות ו/או מענקים ו/או מעמידה הלוואות לעמותות אחרות.
ככל שהעמותה נתמכת לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, תשמ"ה-1985, לא יותר מ- 50% מהכנסות העמותה בשנתיים שקדמו להגשת הבקשה הגיעו מתמיכה כאמור.

 • סכום הלוואה מקסימאלי: סכום ההלוואה המרבי יעמוד על 250,000 ₪
 • תקופת החזר: תקופת החזר האשראי המרבית, לרבות תקופת גרייס, לא תפחת משנה (12 חודשים) ולא תעלה על 5 שנים (60 חודשים).
 • גרייס: תקופת הגרייס המרבית לא תעלה עד 6 חודשים.
 • הערות נוספות: עמותה המבקשת הלוואה למטרת השקעה, תידרש להשקיע לפחות 20% מסך תכנית ההשקעה לאחר אישור ההלוואה ולפני העמדתה.

עסקים הזכאים לקבל הלוואות במסלול זה הם עסקים חקלאיים אשר עוסקים במישרין בייצור תוצרת חקלאית טרייה בענף הצומח וענף החי, אשר מחזור העסקים שלהם בשנה שקדמה להגשת הבקשה להלוואה מהקרן לא עלה על 25 מיליון ש"ח.

העמדת ההלוואה במסלול חקלאים מותנית ברכישת פוליסת ביטוח כנגד נזקי ואסונות טבע לאורך כל תקופת ההלוואה על ידי הלווה, אשר תוסב לזכות נותן האשראי.

הלוואות במסלול זה ניתן לקבל בשני תתי מסלולים: מסלול טווח בינוני ומסלול טווח ארוך.

 • סכום הלוואה מקסימאלי: עד 500,000 ₪
 • תקופת החזר: תקופת החזר האשראי המרבית, לרבות תקופת גרייס, לא תפחת משנה (12 חודשים) ולא תעלה על 5 שנים (60 חודשים).
 • גרייס: תקופת הגרייס המרבית לא תעלה עד 6 חודשים.
 • הערות נוספות: עסק חקלאי המבקש הלוואה למטרת השקעה, יידרש השקיע לפחות 20% מסך תכנית ההשקעה לאחר אישור ההלוואה ולפני העמדתה

עסקים רבים, במיוחד הקטנים והבינוניים, נתקלים לא פעם במכשולים פיננסיים המעכבים את צמיחתם. זה עשוי להיות הזמן לבחון כמה חלופות מועילות, כמו הלוואות בערבות מדינה, כדי להתגבר על מכשולים אלה. קרנות הלוואה בערבות מדינה נועדו להוות חבל הצלה לעסקים אלה בתקופות מאתגרות, ומספקות להם את התמיכה והיציבות הפיננסית הנדרשת.

תארו לעצמכם שלעסק שלכם הייתה גישה לקרן שלא רק מציעה סיוע כספי, אלא גם מגנה עליכם מפני הסיכונים הפוטנציאליים הקשורים להלוואות קונבנציונליות. האם זה לא יצית שביב של תקווה לעתיד פיננסי בהיר יותר עבור העסק שלך? הצטרפו אלינו לסקירה מקיפה של נכסים יקרי ערך אלה לעסקים, החל מהיכרות עם קרנות בערבות מדינה, משמעותן, קריטריוני הזכאות ועד לפרטים המורכבים של הקרן בערבות מדינה BDSK והקרן החדשה בערבות מדינה שהוקמה לאחרונה.

קרן בערבות מדינה

קרנות בערבות מדינה הן חלק אינסטרומנטלי בארכיטקטורה הפיננסית של המדינה, המוקדשות לתמיכה בעסקים בתקופות כלכליות מאתגרות. קרנות אלה, הנחשבות לעתים קרובות כרשת ביטחון, פועלות על ידי מתן ערבות להלוואות שנלקחו על ידי עסקים, ובכך ממקסמות את יכולתם להבטיח את הכספים הדרושים.

מטרת קרנות אלה היא לעודד פיתוח כלכלי וצמיחה, במיוחד בתקופות של שפל כלכלי או חוסר יציבות. הם פועלים כחיץ, מפחיתים את הסיכונים למלווים, ובכך מעודדים יותר פעילויות הלוואות, מה שמיטיב באופן ישיר עם עסקים, במיוחד אלה שנקלעו לקשיים פיננסיים. על ידי מתן אפשרות לעסקים לגשת לכספים נחוצים בקלות רבה יותר ובסיכונים מופחתים, קרנות בערבות מדינה מטפחות אקלים של צמיחה והזדמנויות.

קריטריוני הזכאות ודרישות הערבות להלוואות עבור קרנות אלה משתנים בהתאם לתקנות ולמדיניות הממשלתית הספציפית הקיימת. בדרך כלל, עסקים זכאים יצטרכו להוכיח את הצורך בהלוואה, ניהול פיננסי נכון, ואת הפוטנציאל להצלחה. הבנת קריטריוני הזכאות הספציפיים ודרישות הערבות להלוואה היא קריטית לעסקים המתכננים לנצל כספים אלה.

קרן הלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים

במערכת האקולוגית העסקית, ארגונים קטנים ובינוניים (SMEs) מתמודדים לעתים קרובות עם אתגרים ייחודיים. יציבות וקיימות יכולות להיות חמקמקות בשל הון ומשאבים מוגבלים. עם זאת, בישראל קיימת הקלה בדמות קרנות הלוואה בערבות מדינה המותאמות במיוחד לעסקים אלו. הלוואות אלו נועדו לאפשר לעסקים לנווט באקלים כלכלי שונה, במיוחד בתקופות מאתגרות.

המטרות של קרן ההלוואות הספציפית הזו מתמקדות בעידוד עסקים קטנים ובינוניים להתרחב, לחדש ולתרום לכלכלה המקומית. על ידי קידום צמיחה וקיימות בקרב עסקים קטנים ובינוניים, הלוואות אלה מעוררות בעקיפין תצהיר כלכלי ברחבי הארץ. ההיבט המבריק של הלוואות אלה הוא שהן משוות הזדמנויות עבור עסקים קטנים ובינוניים שנדון בהן לעומק בהמשך בפרק 'הקרן החדשה בערבות מדינה'.

לווים יכולים להפיק תועלת משמעותית מכספים אלה. ראשית, הם מציעים רשת ביטחון לעסקים להמשיך את פעילותם ללא הפרעה, גם בזמנים של סערה כלכלית. עסקים קטנים ובינוניים יכולים גם לקבל החלטות אסטרטגיות, ליזום תוכניות התרחבות ולהשקיע בצמיחתם ובהתפתחותם, ללא האילוצים הרגילים של משאבים כספיים מוגבלים בהחלט.

בסופו של דבר, כספים אלה מיטיבים לא רק עם העסקים הפרטיים שמקבלים את ההלוואות, אלא עם המשק כולו. תעסוקה נתמכת, והזדמנויות עבודה חדשות יכולות לנבוע מהרחבת SMES. היא חיונית גם לחיזוק התמ"ג של המדינה ולהבטחת היציבות הכלכלית הכוללת.

קרן ערבות מדינה BDSK

במגזרים רבים, הקרן בערבות המדינה BDSK הוכיחה את עצמה כקריטית במתן התמיכה הכספית הדרושה לעסקים כדי לשגשג, במיוחד בתנאים כלכליים מאתגרים. קרן זו הוקמה מתוך חזון גדול של שיפור האקוסיסטם העסקי בישראל, בין אם מדובר בסטארט-אפ ובין אם מדובר במיזם מבוסס ובינוני המבקש להרחיב את פעילותו.

ה-BDSK, ראשי תיבות של "ערכת תמיכה בפיתוח עסקי", מתמצת את משימת היוזמה הממשלתית להניע צמיחה כלכלית ולייצב את הנוף העסקי בישראל. הקרן משקפת תקנות ממשלתיות שמטרתן ליצור תהליך הלוואה הוגן, שקוף לחלוטין ושוויוני, תוך טיפוח אמון בין המלווים, הלווים והממשלה.

תקנות ממשלתיות

התקנות קובעות כי עסקים חייבים לעמוד בקריטריונים ספציפיים כדי להיות זכאים להלוואות אלה. מלבד הבריאות הפיננסית של חברה, קריטריונים אלה יכולים לכלול גורמים כמו תרומת החברה ליצירת מקומות עבודה, פוטנציאל לחדשנות וצמיחה, והתאמתה למגזרים המועדפים במדינה. על ידי יישום תקנות אלה, BDSK מבטיח שההלוואות מנותבות להשפעה חיובית על הכלכלה והחברה בישראל.

תהליך הגשת הבקשה והמסמכים הנדרשים

תהליך הגשת הבקשה נועד להיות פשוט אך מקיף. שקיפות מלאה נשמרת לאורך כל התהליך, החל מטופס הבקשה המקוון, שבו עסקים צריכים לפרט את המבנה התפעולי שלהם, שימוש מתוכנן בכספים ותוכניות התרחבות עתידיות. המועמדים צריכים גם להגיש מסמכים תומכים שונים, כמו תוכניות עסקיות, דוחות כספיים והוכחת עמידה בקריטריוני הזכאות הנדרשים של BDSK.

קרן זו בערבות מדינה BDSK היא באמת יוזמה חדשנית, המספקת תמיכה כספית נחוצה מאוד לעסקים מקומיים תוך כיבוד נורמות רגולטוריות ושמירה על הסטנדרטים הגבוהים ביותר של שקיפות. כפי שנדון בסעיף קרן הלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים , לא ניתן להפריז בתועלת של הלוואות בערבות מדינה לתמיכה במשק על ידי העצמת עסקים.

קרן חדשה בערבות מדינה

אור הזרקורים הופנה לאחרונה להתפתחות בולטת; הקמת קרן חדשה בערבות מדינה בישראל. צעד זה מסמן צעד חשוב בהסתגלות ובאבולוציה של אסטרטגיות ממשלתיות שמטרתן לספק תמיכה פיננסית מקיפה לעסקים מקומיים, במיוחד בזמנים קשים.

שיפורים ועדכונים בקרן

בהשוואה למיזמים קודמים, איטרציה חדשה זו מציגה עדכונים שונים המותאמים לתמיכה בעסקים בתוך האקלים הכלכלי הנוכחי בצורה יעילה יותר. השינויים העיקריים כוללים קריטריוני זכאות משופרים המותאמים לשקף את מציאות השוק העכשווית ולשרת מגוון רחב יותר של עסקים. הקרן החדשה בערבות המדינה עושה את הצעד הנוסף בשילוב תיקונים המבוססים על משוב מהלווים ובעלי עניין, ומבטיחה שדרישות הערבות להלוואה יהיו ישימות יותר ומועילות יותר למקבלי הלוואות פוטנציאליים.

תפקידה המחודש של הקרן החדשה בערבות המדינה

הקרן החדשה בערבות המדינה הוקמה לא רק כדי להמשיך את המורשת של קודמותיה, אלא גם לשפר אותה. כללי הקרן המעודכנים מדגימים הבנה עמוקה של המורכבויות איתן מתמודדים עסקים כיום ומציעים פתרונות לטיפול בהם, במיוחד עבור עסקים קטנים ובינוניים. התאמות אלה מראות דחף ליצירת סביבה המעודדת צמיחה ומציעה יציבות.

כפי שהוזכר קודם לכן בסעיף BDSK קרן בערבות מדינה , הגשת בקשה להלוואות אלה דורשת תיעוד מסוים, ובכל זאת תמצאו את התהליך מתגמל. פרטים נוספים על קרן זו ויתרונותיה יידונו בחלק האחרון שלנו. הישארו מעודכנים!

קרן הלוואות בערבות מדינה

לאורך השנים מילאו קרנות ההלוואות בערבות מדינה תפקיד משמעותי בחיזוק וייצוב עסקים, בעיקר עסקים קטנים ובינוניים, בתקופות כלכליות מאתגרות. הם מהווים נדבך חשוב באסטרטגיות הכלכליות של מדינות רבות, ובאופן משמעותי יותר בשוק האיתן אך הדינמי של ישראל.

קרנות אלה משלבות לא רק גב פיננסי אלא גם קורטוב של אמון הציבור בעסקים. השפעתם מהדהדת ברחבי הכלכלה המקומית ומעודדת צמיחה, תעסוקה ויציבות כלכלית. חשוב מכך, הם מספקים את הצרכים של עסקים קטנים ובינוניים, המהווים את אבן היסוד של הכלכלה המגוונת בישראל.

היבטים קריטיים כמו קריטריוני זכאות, דרישות ערבות להלוואה ותהליך הבקשה מבססים ישירות את הפונקציות של קרנות אלה, ומבטיחים שרק עסקים בני קיימא וברי קיימא עומדים בדרישות. דנו בהיבטים אלה בסעיפים קודמים, והם נותרו חלק מהותי מהתהליך, בין אם זה עבור הקרן בערבות המדינה שהוקמה BDSK או הקרן החדשה בערבות המדינה שהושקה לאחרונה.

לסיכום, קרנות הלוואה בערבות מדינה מהוות לא רק פתרון פיננסי אלא גם מגדלור של תקווה לעסקים, במיוחד אלה המנווטים במים כלכליים סוערים. לכן, זה הכרחי עבור בעלי עסקים כדי להבין באופן מלא את ההזדמנויות ניצול על ידי קרנות אלה למקסם את התועלת שלהם.

"`

שאלות נפוצות בנושא הלוואות בערבות מדינה

כבעלי עסק, ייתכן שיהיו לכם מספר שאלות לגבי הלוואות בערבות מדינה וכיצד הן יכולות לספק כרית ביטחון פיננסית לעסק שלכם. בחלק זה, נתייחס לכמה מהשאילתות הנפוצות ביותר.

 • מהו תפקיד המפתח של קרנות בערבות מדינה?
  המטרה העיקרית של כספים אלה היא לתמוך בעסקים בזמנים של חוסר יציבות פיננסית. הם מפחיתים את הסיכון עבור המלווים, ומעודדים אותם להציע הלוואות לעסקים שאחרת אולי לא היו זכאים.
 • מי יכול להגיש בקשה לקרן בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים?
  קרן זו הוקמה כדי לרומם עסקים קטנים ובינוניים. לכן, כל עסק שנופל לקטגוריה זו, ועומד בקריטריונים הספציפיים של הקרן, יכול להגיש בקשה.
 • מה ייחודי בקרן בערבות מדינה BDSK?
  קרן BDSK ייחודית באכיפת תקנות ומדיניות ממשלתית כדי להבטיח תהליך בקשת הלוואה שקוף והוגן. זוהי מערכת תמיכה פיננסית חיונית עבור עסקים רבים.
 • במה שונה הקרן החדשה בערבות המדינה מקודמתה?
  הקרן החדשה בערבות המדינה מיישמת שיפורים מלקחים שהופקו בעבר. יש לו דרישות מעודכנות וקריטריונים לזכאות, שנועדו לחזק עסקים בצורה יעילה יותר בנוף הכלכלי הנוכחי.

"`

החבילות המומלצות ביותר עבור הלוואות בערבות המדינה – תקווה לעתיד פיננסי ? [מעודכן 2023]

ריבית החל מפריים + :1.8%
צרו קשר עם הלוואה בערבות המדינה >>

במסגרת מסלול זה יינתנו הלוואות בסכום של עד 500,000 ₪ בתנאים מיטיבים, עם בטוחות מופחתות בשיעור של 5% בלבד להלוואה עד לסך של 300,000 ₪ ו-15% ליתרה.

מי הוא עסק בהקמה?

עסק אשר טרם החל לפעול.
עסק אשר עד כה היה עוסק פטור ומתכנן השקעה נרחבת אשר תגרום לו לעבור לסטטוס של עוסק מורשה או של חברה בע"מ.
עסק אשר עד כה לא עשה שימוש במסגרת אשראי כלל ובלבד שהכנסותיו המצטברות מיום הקמתו אינן עולות על 500,000 ₪.
עסק אשר עד כה פעל ממקום מגורים, ובעליו החליט להעביר את העסק למיקום ייעודי ובלבד שהכנסותיו המצטברות מיום הקמתו אינן עולות עולה על 500,000 ₪.

 • סכום הלוואה מקסימאלי: עד 500,000 ₪.
 • תקופת החזר: תקופת החזר האשראי המרבית, לרבות תקופת גרייס, לא תפחת משנה (12 חודשים) ולא תעלה על 5 שנים (60 חודשים).
 • גרייס: תקופת הגרייס המרבית לא תעלה עד 6 חודשים.
 • הערות נוספות: עסק המבקש הלוואה למטרת השקעה, יידרש השקיע לפחות 20% מסך תכנית ההשקעה לאחר אישור ההלוואה ולפני העמדתה.

במסגרת מסלול זה יינתנו הלוואות בסכום של עד 250,000 ₪ בתנאים מיטיבים, עם בטוחות מופחתות בשיעור של 5% בלבד להלוואה עד לסך של 125,000 ₪ ו-15% ליתרה, וללא צורך בהעמדת ערבויות אישיות מטעם נושאי המשרה בעמותה.

עמותה חברתית היא עמותה הפועלת בתחומי הרווחה, הבריאות והחינוך, אשר עומדות בתנאים הבאים:

עמותה שמחזור פעילותה לא עולה על 5 מיליון ₪.
עמותה שמחזיקה באישור ניהול תקין בתוקף בעבור השנה בה מוגשת הבקשה והשנה שקדמה לה.
העמותה אינה מנהלת פעילות של מוסד חינוך. לעניין זה – מוסד חינוך הוא מוסד שבו מתקיים לימוד שיטתי של תלמידים כגון: מעון, גן ילדים, בית ספר, אולפנה, ישיבה קטנה, ישיבה גבוהה, כולל, מדרשה, מכללה, אוניברסיטה, מוסד להכשרת עובדי הוראה וכיוצ"ב.
העמותה אינה מחלקת מלגות ו/או מענקים ו/או מעמידה הלוואות לעמותות אחרות.
ככל שהעמותה נתמכת לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, תשמ"ה-1985, לא יותר מ- 50% מהכנסות העמותה בשנתיים שקדמו להגשת הבקשה הגיעו מתמיכה כאמור.

 • סכום הלוואה מקסימאלי: סכום ההלוואה המרבי יעמוד על 250,000 ₪
 • תקופת החזר: תקופת החזר האשראי המרבית, לרבות תקופת גרייס, לא תפחת משנה (12 חודשים) ולא תעלה על 5 שנים (60 חודשים).
 • גרייס: תקופת הגרייס המרבית לא תעלה עד 6 חודשים.
 • הערות נוספות: עמותה המבקשת הלוואה למטרת השקעה, תידרש להשקיע לפחות 20% מסך תכנית ההשקעה לאחר אישור ההלוואה ולפני העמדתה.

הלוואות במסלול זה יועמדו עם דרישת בטוחות מופחתת בשיעור של 10% בלבד.

 • סכום הלוואה מקסימאלי: 500,000 ₪ או 8% ממחזור המכירות, לפי הגבוה מבניהם.
 • תקופת החזר: תקופת החזר האשראי המרבית, לרבות תקופת גרייס, לא תפחת משנה (12 חודשים) ולא תעלה על שנתיים (24 חודשים).
 • גרייס: תקופת הגרייס המרבית לא תעלה עד 6 חודשים.
 • הערות נוספות: העמדת ההלוואה מותנית בתשלום עמלה בשיעור משתנה של בין 1% ל-2% מגובה ההלוואה, כתלות במחזור המכירות השנתי של הלווה.

עסקים הזכאים לקבל הלוואות במסלול זה הם עסקים חקלאיים אשר עוסקים במישרין בייצור תוצרת חקלאית טרייה בענף הצומח וענף החי, אשר מחזור העסקים שלהם בשנה שקדמה להגשת הבקשה להלוואה מהקרן לא עלה על 25 מיליון ש"ח.

העמדת ההלוואה במסלול חקלאים מותנית ברכישת פוליסת ביטוח כנגד נזקי ואסונות טבע לאורך כל תקופת ההלוואה על ידי הלווה, אשר תוסב לזכות נותן האשראי.

הלוואות במסלול זה ניתן לקבל בשני תתי מסלולים: מסלול טווח בינוני ומסלול טווח ארוך.

 • סכום הלוואה מקסימאלי: עד 500,000 ₪
 • תקופת החזר: תקופת החזר האשראי המרבית, לרבות תקופת גרייס, לא תפחת משנה (12 חודשים) ולא תעלה על 5 שנים (60 חודשים).
 • גרייס: תקופת הגרייס המרבית לא תעלה עד 6 חודשים.
 • הערות נוספות: עסק חקלאי המבקש הלוואה למטרת השקעה, יידרש השקיע לפחות 20% מסך תכנית ההשקעה לאחר אישור ההלוואה ולפני העמדתה

ההלוואה תקפה לאחד מהמסלולים הבאים: לאחת מן המטרות הבאות: (1) הון חוזר וגישור על פערי תזרים מזומנים; (2) השקעות; (3) מסלול משולב (הלוואה המשלבת צרכי הון חוזר והשקעה).

 • סכום הלוואה מקסימאלי: 500,000 ₪ או 8% ממחזור המכירות, לפי הגבוה מבניהם.
 • תקופת החזר: תקופת החזר האשראי המרבית, לרבות תקופת גרייס, לא תפחת משנה (12 חודשים) ולא תעלה על 5 שנים (60 חודשים).
 • גרייס: תקופת הגרייס המרבית לא תעלה עד 6 חודשים.
 • הערות נוספות: עסק המבקש הלוואה למטרת השקעה, יידרש השקיע לפחות 20% מסך תכנית ההשקעה לאחר אישור ההלוואה ולפני העמדתה.

הלוואות במסלול זה מיועדות לעסקים עם ותק של 3 שנים לפחות.

במסגרת המסלול ניתן לקבל הלוואות לטווח ארוך של עד 12 שנים, ועד לגובה של 90% מסכום ההשקעה הנדרש. ככל וההלוואה ניתנת למטרת רכישת נכס, יירשם שיעובד ספציפי על הנכס לטובת נותן האשראי כחלופה להעמדת בטוחה נזילה, ולא יילקחו בטוחות נוספות.

 • סכום הלוואה מקסימאלי: עד 90% מסכום ההשקעה הנדרש או עד 15% ממחזור העסקים של העסק, הנמוך מבניהם.
 • תקופת החזר: תקופת החזר האשראי המרבית, לרבות תקופת גרייס, עבור הלוואות להשקעה בתעשייה לא תפחת משנה (12 חודשים) ולא תעלה על 12 שנים (144 חודשים).
 • גרייס: תקופת הגרייס המרבית לא תעלה עד 12 חודשים.
 • הערות נוספות: העסק יידרש להשקיע לפחות 10% מסך תכנית ההשקעה לאחר אישור ההלוואה ולפני העמדתה.
 • ההלוואה מיועדת לעסקים קטנים שנפגעו בכל הארץ עם וותק של שנתיים ומעלה
 • ריבית:
  שנה ראשונה: פריים מינוס 3% (!!!)
  שנה שניה: ריבית פריים
 • סכום הלוואה מקסימאלי: 300,000 ₪ או 8% ממחזור המכירות, לפי הגבוה מבניהם.
 • תקופת החזר: תקופת החזר האשראי המרבית, לרבות תקופת גרייס, לא תפחת משנה (12 חודשים) ולא תעלה על 5 שנים (60 חודשים).
 • גרייס: תקופת הגרייס המרבית לא תעלה עד 6 חודשים.
 • הערות נוספות: עסק המבקש הלוואה למטרת השקעה, יידרש השקיע לפחות 10% מסך תכנית ההשקעה לאחר אישור ההלוואה ולפני העמדתה.

הלוואות במסלול זה מיועדות לעסקים עם ותק של 3 שנים לפחות.

במסגרת המסלול ניתן לקבל הלוואות לטווח ארוך של עד 12 שנים, ועד לגובה של 90% מסכום ההשקעה הנדרש. ככל וההלוואה ניתנת למטרת רכישת נכס, יירשם שיעובד ספציפי על הנכס לטובת נותן האשראי כחלופה להעמדת בטוחה נזילה, ולא יילקחו בטוחות נוספות.

 • סכום הלוואה מקסימאלי: עד 90% מסכום ההשקעה הנדרש או עד 15% ממחזור העסקים של העסק, הנמוך מבניהם.
 • תקופת החזר: תקופת החזר האשראי המרבית, לרבות תקופת גרייס, עבור הלוואות להשקעה בתעשייה לא תפחת משנה (12 חודשים) ולא תעלה על 12 שנים (144 חודשים).
 • גרייס: תקופת הגרייס המרבית לא תעלה עד 6 חודשים.
 • הערות נוספות: העמדת ההלוואה מותנית בתשלום עמלה בשיעור משתנה של בין 1% ל-2% מגובה ההלוואה, כתלות במחזור המכירות השנתי של הלווה.
 • סכום הלוואה מקסימאלי: סכום ההלוואה המרבי יעמוד על 500,000 ₪ או 12% ממחזור המכירות, לפי הגבוה מבניהם.
 • תקופת החזר: תקופת החזר האשראי המרבית, לרבות תקופת גרייס, לא תפחת משנה (12 חודשים) ולא תעלה על 5 שנים (60 חודשים).
 • גרייס: תקופת הגרייס המרבית לא תעלה עד 6 חודשים.
 • הערות נוספות: יצואן המבקש הלוואה למטרת השקעה, יידרש השקיע לפחות 20% מסך תכנית ההשקעה לאחר אישור ההלוואה ולפני העמדתה.

עסקים הזכאים לקבל הלוואות במסלול זה הם עסקים חקלאיים אשר עוסקים במישרין בייצור תוצרת חקלאית טרייה בענף הצומח וענף החי, אשר מחזור העסקים שלהם בשנה שקדמה להגשת הבקשה להלוואה מהקרן לא עלה על 25 מיליון ש"ח.

העמדת ההלוואה במסלול חקלאים מותנית ברכישת פוליסת ביטוח כנגד נזקי ואסונות טבע לאורך כל תקופת ההלוואה על ידי הלווה, אשר תוסב לזכות נותן האשראי.

הלוואות במסלול זה ניתן לקבל בשני תתי מסלולים: מסלול טווח בינוני ומסלול טווח ארוך.

 • סכום הלוואה מקסימאלי: עד 1,000,000 ₪
 • תקופת החזר: תקופת החזר האשראי המרבית, לרבות תקופת גרייס, לא תפחת משנה (12 חודשים) ולא תעלה על 10 שנים (120 חודשים).
 • גרייס: תקופת הגרייס המרבית לא תעלה עד 12 חודשים.
 • הערות נוספות: עסק חקלאי המבקש הלוואה למטרת השקעה, יידרש השקיע לפחות 20% מסך תכנית ההשקעה לאחר אישור ההלוואה ולפני העמדתה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *