החבילות המומלצות ביותר עבור הלוואות בערבות המדינה היתרונות לצד החסרונות [מעודכן 2023]

מומנטום מציעה מגוון רחב של פתרונות מימון:
סל שירותים:

 • בקשות אשראי והלוואות מהירות
 • שיפור דירוג אשראי
 • הלוואה בערבות המדינה
 • הלוואה מקרנות נוספות
 • משכנאות והלוואות נגד נכסים

במסגרת מסלול זה יינתנו הלוואות בסכום של עד 250,000 ₪ בתנאים מיטיבים, עם בטוחות מופחתות בשיעור של 5% בלבד להלוואה עד לסך של 125,000 ₪ ו-15% ליתרה, וללא צורך בהעמדת ערבויות אישיות מטעם נושאי המשרה בעמותה.

עמותה חברתית היא עמותה הפועלת בתחומי הרווחה, הבריאות והחינוך, אשר עומדות בתנאים הבאים:

עמותה שמחזור פעילותה לא עולה על 5 מיליון ₪.
עמותה שמחזיקה באישור ניהול תקין בתוקף בעבור השנה בה מוגשת הבקשה והשנה שקדמה לה.
העמותה אינה מנהלת פעילות של מוסד חינוך. לעניין זה – מוסד חינוך הוא מוסד שבו מתקיים לימוד שיטתי של תלמידים כגון: מעון, גן ילדים, בית ספר, אולפנה, ישיבה קטנה, ישיבה גבוהה, כולל, מדרשה, מכללה, אוניברסיטה, מוסד להכשרת עובדי הוראה וכיוצ"ב.
העמותה אינה מחלקת מלגות ו/או מענקים ו/או מעמידה הלוואות לעמותות אחרות.
ככל שהעמותה נתמכת לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, תשמ"ה-1985, לא יותר מ- 50% מהכנסות העמותה בשנתיים שקדמו להגשת הבקשה הגיעו מתמיכה כאמור.

 • סכום הלוואה מקסימאלי: סכום ההלוואה המרבי יעמוד על 250,000 ₪
 • תקופת החזר: תקופת החזר האשראי המרבית, לרבות תקופת גרייס, לא תפחת משנה (12 חודשים) ולא תעלה על 5 שנים (60 חודשים).
 • גרייס: תקופת הגרייס המרבית לא תעלה עד 6 חודשים.
 • הערות נוספות: עמותה המבקשת הלוואה למטרת השקעה, תידרש להשקיע לפחות 20% מסך תכנית ההשקעה לאחר אישור ההלוואה ולפני העמדתה.

עסקים הזכאים לקבל הלוואות במסלול זה הם עסקים חקלאיים אשר עוסקים במישרין בייצור תוצרת חקלאית טרייה בענף הצומח וענף החי, אשר מחזור העסקים שלהם בשנה שקדמה להגשת הבקשה להלוואה מהקרן לא עלה על 25 מיליון ש"ח.

העמדת ההלוואה במסלול חקלאים מותנית ברכישת פוליסת ביטוח כנגד נזקי ואסונות טבע לאורך כל תקופת ההלוואה על ידי הלווה, אשר תוסב לזכות נותן האשראי.

הלוואות במסלול זה ניתן לקבל בשני תתי מסלולים: מסלול טווח בינוני ומסלול טווח ארוך.

 • סכום הלוואה מקסימאלי: עד 1,000,000 ₪
 • תקופת החזר: תקופת החזר האשראי המרבית, לרבות תקופת גרייס, לא תפחת משנה (12 חודשים) ולא תעלה על 10 שנים (120 חודשים).
 • גרייס: תקופת הגרייס המרבית לא תעלה עד 12 חודשים.
 • הערות נוספות: עסק חקלאי המבקש הלוואה למטרת השקעה, יידרש השקיע לפחות 20% מסך תכנית ההשקעה לאחר אישור ההלוואה ולפני העמדתה
 • ההלוואה מיועדת לעסקים קטנים שנפגעו בכל הארץ עם וותק של שנתיים ומעלה
 • ריבית:
  שנה ראשונה: פריים מינוס 3% (!!!)
  שנה שניה: ריבית פריים
 • סכום הלוואה מקסימאלי: 300,000 ₪ או 8% ממחזור המכירות, לפי הגבוה מבניהם.
 • תקופת החזר: תקופת החזר האשראי המרבית, לרבות תקופת גרייס, לא תפחת משנה (12 חודשים) ולא תעלה על 5 שנים (60 חודשים).
 • גרייס: תקופת הגרייס המרבית לא תעלה עד 6 חודשים.
 • הערות נוספות: עסק המבקש הלוואה למטרת השקעה, יידרש השקיע לפחות 10% מסך תכנית ההשקעה לאחר אישור ההלוואה ולפני העמדתה.

ההלוואה תקפה לאחד מהמסלולים הבאים: לאחת מן המטרות הבאות: (1) הון חוזר וגישור על פערי תזרים מזומנים; (2) השקעות; (3) מסלול משולב (הלוואה המשלבת צרכי הון חוזר והשקעה).

 • סכום הלוואה מקסימאלי: 500,000 ₪ או 8% ממחזור המכירות, לפי הגבוה מבניהם.
 • תקופת החזר: תקופת החזר האשראי המרבית, לרבות תקופת גרייס, לא תפחת משנה (12 חודשים) ולא תעלה על 5 שנים (60 חודשים).
 • גרייס: תקופת הגרייס המרבית לא תעלה עד 6 חודשים.
 • הערות נוספות: עסק המבקש הלוואה למטרת השקעה, יידרש השקיע לפחות 20% מסך תכנית ההשקעה לאחר אישור ההלוואה ולפני העמדתה.
ריבית החל מפריים + :1.8%
צרו קשר עם הלוואה בערבות המדינה >>

במסגרת מסלול זה יינתנו הלוואות בסכום של עד 500,000 ₪ בתנאים מיטיבים, עם בטוחות מופחתות בשיעור של 5% בלבד להלוואה עד לסך של 300,000 ₪ ו-15% ליתרה.

מי הוא עסק בהקמה?

עסק אשר טרם החל לפעול.
עסק אשר עד כה היה עוסק פטור ומתכנן השקעה נרחבת אשר תגרום לו לעבור לסטטוס של עוסק מורשה או של חברה בע"מ.
עסק אשר עד כה לא עשה שימוש במסגרת אשראי כלל ובלבד שהכנסותיו המצטברות מיום הקמתו אינן עולות על 500,000 ₪.
עסק אשר עד כה פעל ממקום מגורים, ובעליו החליט להעביר את העסק למיקום ייעודי ובלבד שהכנסותיו המצטברות מיום הקמתו אינן עולות עולה על 500,000 ₪.

 • סכום הלוואה מקסימאלי: עד 500,000 ₪.
 • תקופת החזר: תקופת החזר האשראי המרבית, לרבות תקופת גרייס, לא תפחת משנה (12 חודשים) ולא תעלה על 5 שנים (60 חודשים).
 • גרייס: תקופת הגרייס המרבית לא תעלה עד 6 חודשים.
 • הערות נוספות: עסק המבקש הלוואה למטרת השקעה, יידרש השקיע לפחות 20% מסך תכנית ההשקעה לאחר אישור ההלוואה ולפני העמדתה.

עסקים הזכאים לקבל הלוואות במסלול זה הם עסקים חקלאיים אשר עוסקים במישרין בייצור תוצרת חקלאית טרייה בענף הצומח וענף החי, אשר מחזור העסקים שלהם בשנה שקדמה להגשת הבקשה להלוואה מהקרן לא עלה על 25 מיליון ש"ח.

העמדת ההלוואה במסלול חקלאים מותנית ברכישת פוליסת ביטוח כנגד נזקי ואסונות טבע לאורך כל תקופת ההלוואה על ידי הלווה, אשר תוסב לזכות נותן האשראי.

הלוואות במסלול זה ניתן לקבל בשני תתי מסלולים: מסלול טווח בינוני ומסלול טווח ארוך.

 • סכום הלוואה מקסימאלי: עד 500,000 ₪
 • תקופת החזר: תקופת החזר האשראי המרבית, לרבות תקופת גרייס, לא תפחת משנה (12 חודשים) ולא תעלה על 5 שנים (60 חודשים).
 • גרייס: תקופת הגרייס המרבית לא תעלה עד 6 חודשים.
 • הערות נוספות: עסק חקלאי המבקש הלוואה למטרת השקעה, יידרש השקיע לפחות 20% מסך תכנית ההשקעה לאחר אישור ההלוואה ולפני העמדתה

הלוואות במסלול זה יועמדו עם דרישת בטוחות מופחתת בשיעור של 10% בלבד.

 • סכום הלוואה מקסימאלי: 500,000 ₪ או 8% ממחזור המכירות, לפי הגבוה מבניהם.
 • תקופת החזר: תקופת החזר האשראי המרבית, לרבות תקופת גרייס, לא תפחת משנה (12 חודשים) ולא תעלה על שנתיים (24 חודשים).
 • גרייס: תקופת הגרייס המרבית לא תעלה עד 6 חודשים.
 • הערות נוספות: העמדת ההלוואה מותנית בתשלום עמלה בשיעור משתנה של בין 1% ל-2% מגובה ההלוואה, כתלות במחזור המכירות השנתי של הלווה.

הלוואות במסלול זה מיועדות לעסקים עם ותק של 3 שנים לפחות.

במסגרת המסלול ניתן לקבל הלוואות לטווח ארוך של עד 12 שנים, ועד לגובה של 90% מסכום ההשקעה הנדרש. ככל וההלוואה ניתנת למטרת רכישת נכס, יירשם שיעובד ספציפי על הנכס לטובת נותן האשראי כחלופה להעמדת בטוחה נזילה, ולא יילקחו בטוחות נוספות.

 • סכום הלוואה מקסימאלי: עד 90% מסכום ההשקעה הנדרש או עד 15% ממחזור העסקים של העסק, הנמוך מבניהם.
 • תקופת החזר: תקופת החזר האשראי המרבית, לרבות תקופת גרייס, עבור הלוואות להשקעה בתעשייה לא תפחת משנה (12 חודשים) ולא תעלה על 12 שנים (144 חודשים).
 • גרייס: תקופת הגרייס המרבית לא תעלה עד 12 חודשים.
 • הערות נוספות: העסק יידרש להשקיע לפחות 10% מסך תכנית ההשקעה לאחר אישור ההלוואה ולפני העמדתה.
 • סכום הלוואה מקסימאלי: סכום ההלוואה המרבי יעמוד על 500,000 ₪ או 12% ממחזור המכירות, לפי הגבוה מבניהם.
 • תקופת החזר: תקופת החזר האשראי המרבית, לרבות תקופת גרייס, לא תפחת משנה (12 חודשים) ולא תעלה על 5 שנים (60 חודשים).
 • גרייס: תקופת הגרייס המרבית לא תעלה עד 6 חודשים.
 • הערות נוספות: יצואן המבקש הלוואה למטרת השקעה, יידרש השקיע לפחות 20% מסך תכנית ההשקעה לאחר אישור ההלוואה ולפני העמדתה.

דמיינו שיש לכם את הכוח להפוך את החלומות הפיננסיים שלכם למציאות, והכל הודות לגיבוי של הממשלה שלכם. האם זו לא תהיה הזדמנות יוצאת דופן? רתימת הפוטנציאל של הלוואות בערבות מדינה יכולה להיות המקפצה האיתנה שאתה צריך כדי שהעסק שלך ימריא ברחבי המדינה. צורה זו של סיוע כספי, שהושקה על ידי הממשלה ותוכננה באופן מורכב עם עסקים בפוקוס, מבטיחה הסמכה קלה, תנאי החזר גמישים ועוד. כאילו שהריבית הנמוכה לא מפתה מספיק, חלק מההלוואות הללו מגיעות ללא ריבית כלל! אנו מאמינים שיהיה זה חכם להעמיק באוצר בלום זה של הזדמנויות עבור יזמים ובעלי עסקים כאחד. בלוג זה ידריך אותך במבוך ההלוואות בערבות מדינה, ויסביר כיצד הן יכולות להעצים אותך ואת העסק שלך להגיע ליעדים הפיננסיים שלך.

המסע שלנו מתחיל במשרד האוצר ובתפקידו החיוני בקידום המכשיר הפיננסי הפנטסטי הזה. בכל שלב, אנו מנווטים בין הנהלים, ההטבות והתנאים הנלווים להלוואות אלה. היזהרו מהפיתולים המפתיעים בסיפור – הפרשות להלוואות בערבות מדינה בימי קורונה, ותמריצים שנקבעו באופן בלעדי לעובדים. אז, האם אתם מוכנים לחשוף את הפוטנציאל החבוי של הכלי הפיננסי היציב הזה? תנו למסע העוצמתי להתחיל.

הלוואה בערבות מדינה משרד האוצר

משרד האוצר בישראל עומד בראש המדיניות הכלכלית ומעצב את הכיוון הפיסקלי של המדינה. אחד מתפקידי המפתח שלה הוא מתן הלוואות בערבות מדינה – יוזמה שנוצרה כדי לחזק עסקים ולעודד צמיחה כלכלית. הקמת הלוואות בערבות מדינה על ידי משרד האוצר מסמלת את חשיבות הסיוע הכספי, המחזק באופן קונסטרוקטיבי את הרוח היזמית במדינה.

מערכת פיננסית זו בערבות ממשלתית מבטיחה הלוואות מהבנקים, מפחיתה את הסיכונים לבנקים ולמוסדות מלווים אחרים ובכך מעודדת אותם להלוות יותר. הלוואות אלה מגיעות עם היתרון של הסמכה קלה, המאפשרת לעסקים לגשת במהירות לכספים. בנוסף לכך, בעלי עסקים יכולים ליהנות מתנאי החזר גמישים המותאמים לצרכים וליכולות העסקיות שלהם מבלי להטיל נטל כלכלי לא רצוי.

הפיתוי של ריביות נמוכות יותר מושך במיוחד, שכן הוא מפחית את העלות הכוללת של ההלוואה, מקל על תהליך הסדר ההלוואה לעסקים תוך תרומה פוטנציאלית משמעותית ליציבות הפיננסית של העסק. באמצעות הלוואות אלה בערבות מדינה, משרד האוצר ממלא תפקיד חיוני בטיפוח סביבה המסייעת לעסקים לשגשג, ומעצים יזמים להגיע ליעדיהם הפיננסיים.

בדיקת זכאות להלוואה בערבות מדינה

כבעל עסק, ההבנה האם העסק שלך זכאי להלוואה בערבות מדינה היא צעד ראשון מכריע. תנאי הזכאות מוסדרים על ידי משרד האוצר בישראל, ומבטיחים כי רק עסקים ראויים המקפידים על הנחיות ספציפיות ייהנו מכך. אחת הדרישות העיקריות היא להיות עסק רשום במלואו במשרד התמ"ת של ישראל.

לאחר מכן, הבריאות הפיננסית של העסק שלך מוערכת. החברה חייבת להיות בעלת היסטוריית אשראי הגונה ופעילות פיננסית תקינה. יתר על כן, כל המסמכים הפיננסיים הדרושים, כמו החזרי מס הכנסה, מאזנים ודוחות תזרים מזומנים, צריכים להיות זמינים לבדיקה. זו אינה רק דרישת בקשה אלא גם משמשת כלי הערכה לרשות המעניקה הלוואות.

בנוסף לכל אלה, נלקחים בחשבון גם התוכנית העסקית שלך ופוטנציאל הצמיחה העתידי. תוכנית עסקית חזקה ומנוסחת היטב מדגימה את הפוטנציאל של החברה שלך ומסייעת לשכנע את רשות ההלוואות לגבי יכולת ההחזר שלך.

זכרו, להיות זכאים לא מבטיח אישור, אבל זה מגדיל משמעותית את הסיכויים שלכם. עמידה בקריטריונים אלה מעידה על מחויבותך וניהולך האחראי, ובכך מגדילה את סיכוייך לגשת לסיוע הכספי הניתן על ידי הממשלה.

הלוואה בערבות מדינה קורונה

בתגובה לאתגרים חסרי התקדים שהציבה מגפת הקורונה, נקט משרד האוצר צעדים קריטיים לתמיכה בעסקים באמצעות הלוואות בערבות מדינה. במסגרת הסיוע, עסקים רבים היו זכאים להגיש בקשה להלוואות בערבות מדינה, המכונות בפשטות הלוואות "קורונה".

היוזמה הושקה כדי להבטיח המשכיות והישרדות של עסקים החווים לחץ כלכלי. היא סיפקה מרווח נשימה נחוץ מאוד לאלה שנפגעו בצורה הקשה ביותר מהשפעת המגפה, ואפשרה להם לקיים את הפעילות היומיומית שלהם ולשמר עובדים כנגד גל הקשיים המחריפים.

תגובה מונומנטלית זו ממחישה עד כמה הסיוע הממשלתי יכול להתערב בתקופות של חוסר ודאות. עם אישורים קלים יותר, תנאי החזר גמישים וריביות נמוכות יותר, הלוואות אלה סיפקו חבל הצלה. הם היו קריטיים במיתון ההשלכות ששחררה המגפה, שניכרה בהישרדותם ובהתאוששותם של עסקים רבים.

כפי שנחקור מאוחר יותר עם ריבית הלוואות בערבות מדינה, יוזמות אלה הן אינסטרומנטליות בהחייאת הכלכלה תוך שמירה על עסקים ועובדים כאחד. הלוואות הקורונה היו עדות לפוטנציאל של הלוואות בערבות מדינה כפתרון מוחשי בעיצומו של משבר פיננסי.

תנאי הלוואה בערבות מדינה

על מנת לנצל באופן מלא את היתרונות של הלוואות בערבות מדינה, הבנת התנאים וההגבלות הקשורים לתוכניות הלוואות כאלה היא קריטית. ממשלת ישראל, המודעת לאתגרים העומדים בפני עסקים, קובעת את ההפרשה לאפשרויות החזר גמישות. זה מסייע לעסקים באופן משמעותי מכיוון שהוא כולל לעתים קרובות תקופות החזר ארוכות, מה שמאפשר לעסקים לקצב את עצמם כלכלית ללא עומס רב מדי.

חשיבות הבנת תנאי ההלוואה

לא ניתן להפריז בחשיבותה של הבנה מקיפה של תנאים אלה. לכל תנאי והתניה בהסכם ההלוואה יש השלכות על הרווחה הכלכלית של העסק שלכם. עמידה בתנאים מבטיחה שתימנעו מעונשים פוטנציאליים, מה שעלול לערער עוד יותר את מצבכם הכלכלי. לכן, לפני שאתם ממנפים את ההלוואות בערבות מדינה, עברו על כל סעיף בחריצות.

ריביות נמוכות יותר הן בין המאפיינים המרכזיים של הלוואות אלה בערבות מדינה. שיעורים כאלה הם לעתים קרובות נוחים יותר בהשוואה לאלה המוצעים בשוק ההלוואות הפרטיות. יתרון זה מטפח סביבה עסקית חיובית, המעודד צמיחה ויציבות ארגונית.

לסיכום, הלוואות בערבות מדינה שזורות בתנאים נוחים שהופכים אותן למקור מימון אמין, משתלם ונגיש עבור העסק שלך. עם זאת, זכור את החשיבות של הבנת תנאים אלה מכיוון שהם משפיעים ישירות על תוכנית ההחזר שלך ועל האסטרטגיה הפיננסית הכוללת שלך. עם זאת, הסעיף הבא יתמקד בקטגוריה מיוחדת של הלוואות אלו – הלוואות בערבות מדינה לעובדים.

הלוואה בערבות מדינה לעובדים

בישראל, משרד האוצר מציע תוכנית הלוואות בערבות מדינה מיוחדת לעובדים. סיוע כספי זה מבטיח כי לתורמים לכלכלה ישירות באמצעות עבודתם תהיה גישה לכספים בערבות מדינה בעת הצורך. בדומה לבעלי עסקים, גם עובדים יכולים ליהנות מהיתרונות של הסמכה קלה ותנאי החזר גמישים הטמונים בהלוואות בערבות מדינה.

הלוואות אלו מהוות רשת ביטחון חיונית, ויוצרות אווירה של ביטחון כלכלי לעובדים. תהליך האישור והחזר ההלוואות הקל מאפשר גישה מיידית לכספים בעת צרה, ובכך תורם ליציבות הפיננסית. יתר על כן, הריביות הנמוכות מבטיחות שההחזר לא יהפוך לנטל, ובכך מבטיחות שמצבם הפיננסי של העובדים יישאר איתן ובריא.

בתורו, העצמה כלכלית כזו משפיעה באופן חיובי על תחום התעסוקה. כאשר העובדים אינם צריכים לדאוג לאילוצים פיננסיים, הם נוטים להיות ממוקדים יותר, פרודוקטיביים ומרוצים יותר בתחום המקצועי שלהם. זה, בתורו, משפיע לטובה על עסקים ודוחף את ההגה של הכלכלה הישראלית קדימה. עובדים שחוגגים את החופש הכלכלי שלהם, כפי שהוא מיוצג בתמונה, באמת מדגימים את ההשפעה החיובית של תוכניות כאלה הנתמכות על ידי הממשלה.

בחלק הקרוב נמשיך לדון במגוון ההלוואות בערבות מדינה וביתרונותיהן, ונעמיק בנושא הריביות וחשיבותן הקריטית לעסקים.

ריבית הלוואה בערבות מדינה

הריביות התחרותיות על הלוואות בערבות מדינה מהוות יתרון משמעותי לעסקים. ההלוואות בערבות מדינה מלוות בדרך כלל בריביות נמוכות יותר מאלה המוצעות על ידי מלווים פרטיים. הסדר זה ממזער את הנטל הכלכלי על העסקים, ובכך מספק הפוגה נחוצה מאוד בזמנים מאתגרים.

ריביות נמוכות יותר מקטינות באופן מהותי את סכום ההחזר הכולל, ובכך הופכות את ניהול החוב לכדאי. על ידי צמצום הוצאות הקשורות לריבית, עסקים יכולים לתעדף כספים על פעולות הליבה שלהם, השקעות הון או אפילו תוכניות התרחבות.

דמיינו תרחיש שבו עסק מרחיב את טווח ההגעה שלו, פותח סניף חדש או משקיע במחקר ופיתוח, כל זאת תוך ניהול נוח של החזרי ההלוואות שלו. על ידי ניצול הריבית הנמוכה, תרחיש חזוי זה יכול להפוך למציאות, ולתרום לצמיחה ולהתקדמות של העסק.

ראוי לציין כי בעוד הלוואות בערבות מדינה עשויות להציע ריביות נמוכות יותר, הבנת התנאים הקשורים שהוזכרו בסעיף הקודם היא המהות. חיוני לעסקים לקבל החלטה מושכלת המאזנת את צרכי המימון המיידיים שלהם תוך התחשבות ביכולות החזר לטווח ארוך.

בסך הכל, הלוואות בערבות מדינה עם ריביות נמוכות יותר, כפי שנדון כאן, ותנאים גמישים, מציעות פתרון פיננסי אטרקטיבי ומעצים לעסקים.

הלוואות ללא ריבית בערבות מדינה

בניסיון חשוב לסייע למגזרים ספציפיים, ממשלת ישראל מציעה הלוואות ללא ריבית בערבות מדינה. הלוואות אלו מספקות תמיכה פיננסית מיידית ללא לחץ של צבירת ריבית, ומספקות הקלה משמעותית בתקופות מאתגרות. יש תחושת הקלה שלא תתואר כאשר גישה להון חיוני לא מגיעה עם הדאגה של עניין. בהחלט משתלם לבעלי עסקים לבחון את האפשרויות הללו, ולנצל את ההזדמנות הנדירה הזו כדי להשיג את היעדים הפיננסיים שלהם. זכור, כפי שנדון מוקדם יותר במאמר, הבנת תנאי הזכאות וההלוואה שלך היא בעלת חשיבות עליונה למינוף יתרונות אלה ביעילות.

"`

שאלות נפוצות

הנה כמה שאלות נפוצות על הלוואות בערבות מדינה והתשובות שלהם כדי להבהיר עוד יותר את המידע שסופק בפוסט זה.

 • איזה תפקיד ממלא משרד האוצר בהלוואות בערבות מדינה?
  משרד האוצר מפקח על כל המדיניות והרגולציה הפיננסית, לרבות אלה הנוגעות להלוואות בערבות מדינה. זה מפשט את ההסמכה, מציע תנאי החזר גמישים וריביות נמוכות יותר כדי לספק סיוע פיננסי נחוץ מאוד לעסקים.
 • מהם תנאי הזכאות לקבלת הלוואה בערבות מדינה?
  קריטריוני הזכאות כוללים לעתים קרובות רישום כעסק בתחום השיפוט של ישראל, ניהול תיק אשראי תקין והגשת מסמכים פיננסיים נדרשים. התהליך נועד לאמת ולהבטיח שרק עסקים אמיתיים יוכלו לגשת להלוואות בערבות ממשלתית.
 • האם עובדים יכולים לגשת להלוואות בערבות מדינה?
  כן, תוכניות הלוואה ספציפיות מיועדות לעובדים. תוכניות אלה מציעות גישה קלה ותנאים אטרקטיביים כדי לסייע לעובדים לשמור על יציבותם הפיננסית ולתרום לרווחתם.
 • האם קיימות הלוואות בערבות מדינה ללא ריבית?
  כן, הלוואות ללא ריבית בערבות מדינה זמינות בתנאים ספציפיים עבור מגזרים או מטרות ספציפיות. הלוואות מסוג זה מציעות סיוע כלכלי מיידי ללא הנטל הנוסף של תשלומי הריבית.

"`

החבילות המומלצות ביותר עבור הלוואות בערבות המדינה היתרונות לצד החסרונות [מעודכן 2023]

הלוואות במסלול זה יועמדו עם דרישת בטוחות מופחתת בשיעור של 10% בלבד.

 • סכום הלוואה מקסימאלי: 500,000 ₪ או 8% ממחזור המכירות, לפי הגבוה מבניהם.
 • תקופת החזר: תקופת החזר האשראי המרבית, לרבות תקופת גרייס, לא תפחת משנה (12 חודשים) ולא תעלה על שנתיים (24 חודשים).
 • גרייס: תקופת הגרייס המרבית לא תעלה עד 6 חודשים.
 • הערות נוספות: העמדת ההלוואה מותנית בתשלום עמלה בשיעור משתנה של בין 1% ל-2% מגובה ההלוואה, כתלות במחזור המכירות השנתי של הלווה.

עסקים הזכאים לקבל הלוואות במסלול זה הם עסקים חקלאיים אשר עוסקים במישרין בייצור תוצרת חקלאית טרייה בענף הצומח וענף החי, אשר מחזור העסקים שלהם בשנה שקדמה להגשת הבקשה להלוואה מהקרן לא עלה על 25 מיליון ש"ח.

העמדת ההלוואה במסלול חקלאים מותנית ברכישת פוליסת ביטוח כנגד נזקי ואסונות טבע לאורך כל תקופת ההלוואה על ידי הלווה, אשר תוסב לזכות נותן האשראי.

הלוואות במסלול זה ניתן לקבל בשני תתי מסלולים: מסלול טווח בינוני ומסלול טווח ארוך.

 • סכום הלוואה מקסימאלי: עד 1,000,000 ₪
 • תקופת החזר: תקופת החזר האשראי המרבית, לרבות תקופת גרייס, לא תפחת משנה (12 חודשים) ולא תעלה על 10 שנים (120 חודשים).
 • גרייס: תקופת הגרייס המרבית לא תעלה עד 12 חודשים.
 • הערות נוספות: עסק חקלאי המבקש הלוואה למטרת השקעה, יידרש השקיע לפחות 20% מסך תכנית ההשקעה לאחר אישור ההלוואה ולפני העמדתה

במסגרת מסלול זה יינתנו הלוואות בסכום של עד 250,000 ₪ בתנאים מיטיבים, עם בטוחות מופחתות בשיעור של 5% בלבד להלוואה עד לסך של 125,000 ₪ ו-15% ליתרה, וללא צורך בהעמדת ערבויות אישיות מטעם נושאי המשרה בעמותה.

עמותה חברתית היא עמותה הפועלת בתחומי הרווחה, הבריאות והחינוך, אשר עומדות בתנאים הבאים:

עמותה שמחזור פעילותה לא עולה על 5 מיליון ₪.
עמותה שמחזיקה באישור ניהול תקין בתוקף בעבור השנה בה מוגשת הבקשה והשנה שקדמה לה.
העמותה אינה מנהלת פעילות של מוסד חינוך. לעניין זה – מוסד חינוך הוא מוסד שבו מתקיים לימוד שיטתי של תלמידים כגון: מעון, גן ילדים, בית ספר, אולפנה, ישיבה קטנה, ישיבה גבוהה, כולל, מדרשה, מכללה, אוניברסיטה, מוסד להכשרת עובדי הוראה וכיוצ"ב.
העמותה אינה מחלקת מלגות ו/או מענקים ו/או מעמידה הלוואות לעמותות אחרות.
ככל שהעמותה נתמכת לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, תשמ"ה-1985, לא יותר מ- 50% מהכנסות העמותה בשנתיים שקדמו להגשת הבקשה הגיעו מתמיכה כאמור.

 • סכום הלוואה מקסימאלי: סכום ההלוואה המרבי יעמוד על 250,000 ₪
 • תקופת החזר: תקופת החזר האשראי המרבית, לרבות תקופת גרייס, לא תפחת משנה (12 חודשים) ולא תעלה על 5 שנים (60 חודשים).
 • גרייס: תקופת הגרייס המרבית לא תעלה עד 6 חודשים.
 • הערות נוספות: עמותה המבקשת הלוואה למטרת השקעה, תידרש להשקיע לפחות 20% מסך תכנית ההשקעה לאחר אישור ההלוואה ולפני העמדתה.
 • סכום הלוואה מקסימאלי: סכום ההלוואה המרבי יעמוד על 500,000 ₪ או 12% ממחזור המכירות, לפי הגבוה מבניהם.
 • תקופת החזר: תקופת החזר האשראי המרבית, לרבות תקופת גרייס, לא תפחת משנה (12 חודשים) ולא תעלה על 5 שנים (60 חודשים).
 • גרייס: תקופת הגרייס המרבית לא תעלה עד 6 חודשים.
 • הערות נוספות: יצואן המבקש הלוואה למטרת השקעה, יידרש השקיע לפחות 20% מסך תכנית ההשקעה לאחר אישור ההלוואה ולפני העמדתה.

מומנטום מציעה מגוון רחב של פתרונות מימון:
סל שירותים:

 • בקשות אשראי והלוואות מהירות
 • שיפור דירוג אשראי
 • הלוואה בערבות המדינה
 • הלוואה מקרנות נוספות
 • משכנאות והלוואות נגד נכסים

ההלוואה תקפה לאחד מהמסלולים הבאים: לאחת מן המטרות הבאות: (1) הון חוזר וגישור על פערי תזרים מזומנים; (2) השקעות; (3) מסלול משולב (הלוואה המשלבת צרכי הון חוזר והשקעה).

 • סכום הלוואה מקסימאלי: 500,000 ₪ או 8% ממחזור המכירות, לפי הגבוה מבניהם.
 • תקופת החזר: תקופת החזר האשראי המרבית, לרבות תקופת גרייס, לא תפחת משנה (12 חודשים) ולא תעלה על 5 שנים (60 חודשים).
 • גרייס: תקופת הגרייס המרבית לא תעלה עד 6 חודשים.
 • הערות נוספות: עסק המבקש הלוואה למטרת השקעה, יידרש השקיע לפחות 20% מסך תכנית ההשקעה לאחר אישור ההלוואה ולפני העמדתה.

הלוואות במסלול זה מיועדות לעסקים עם ותק של 3 שנים לפחות.

במסגרת המסלול ניתן לקבל הלוואות לטווח ארוך של עד 12 שנים, ועד לגובה של 90% מסכום ההשקעה הנדרש. ככל וההלוואה ניתנת למטרת רכישת נכס, יירשם שיעובד ספציפי על הנכס לטובת נותן האשראי כחלופה להעמדת בטוחה נזילה, ולא יילקחו בטוחות נוספות.

 • סכום הלוואה מקסימאלי: עד 90% מסכום ההשקעה הנדרש או עד 15% ממחזור העסקים של העסק, הנמוך מבניהם.
 • תקופת החזר: תקופת החזר האשראי המרבית, לרבות תקופת גרייס, עבור הלוואות להשקעה בתעשייה לא תפחת משנה (12 חודשים) ולא תעלה על 12 שנים (144 חודשים).
 • גרייס: תקופת הגרייס המרבית לא תעלה עד 12 חודשים.
 • הערות נוספות: העסק יידרש להשקיע לפחות 10% מסך תכנית ההשקעה לאחר אישור ההלוואה ולפני העמדתה.

עסקים הזכאים לקבל הלוואות במסלול זה הם עסקים חקלאיים אשר עוסקים במישרין בייצור תוצרת חקלאית טרייה בענף הצומח וענף החי, אשר מחזור העסקים שלהם בשנה שקדמה להגשת הבקשה להלוואה מהקרן לא עלה על 25 מיליון ש"ח.

העמדת ההלוואה במסלול חקלאים מותנית ברכישת פוליסת ביטוח כנגד נזקי ואסונות טבע לאורך כל תקופת ההלוואה על ידי הלווה, אשר תוסב לזכות נותן האשראי.

הלוואות במסלול זה ניתן לקבל בשני תתי מסלולים: מסלול טווח בינוני ומסלול טווח ארוך.

 • סכום הלוואה מקסימאלי: עד 500,000 ₪
 • תקופת החזר: תקופת החזר האשראי המרבית, לרבות תקופת גרייס, לא תפחת משנה (12 חודשים) ולא תעלה על 5 שנים (60 חודשים).
 • גרייס: תקופת הגרייס המרבית לא תעלה עד 6 חודשים.
 • הערות נוספות: עסק חקלאי המבקש הלוואה למטרת השקעה, יידרש השקיע לפחות 20% מסך תכנית ההשקעה לאחר אישור ההלוואה ולפני העמדתה
ריבית החל מפריים + :1.8%
צרו קשר עם הלוואה בערבות המדינה >>

במסגרת מסלול זה יינתנו הלוואות בסכום של עד 500,000 ₪ בתנאים מיטיבים, עם בטוחות מופחתות בשיעור של 5% בלבד להלוואה עד לסך של 300,000 ₪ ו-15% ליתרה.

מי הוא עסק בהקמה?

עסק אשר טרם החל לפעול.
עסק אשר עד כה היה עוסק פטור ומתכנן השקעה נרחבת אשר תגרום לו לעבור לסטטוס של עוסק מורשה או של חברה בע"מ.
עסק אשר עד כה לא עשה שימוש במסגרת אשראי כלל ובלבד שהכנסותיו המצטברות מיום הקמתו אינן עולות על 500,000 ₪.
עסק אשר עד כה פעל ממקום מגורים, ובעליו החליט להעביר את העסק למיקום ייעודי ובלבד שהכנסותיו המצטברות מיום הקמתו אינן עולות עולה על 500,000 ₪.

 • סכום הלוואה מקסימאלי: עד 500,000 ₪.
 • תקופת החזר: תקופת החזר האשראי המרבית, לרבות תקופת גרייס, לא תפחת משנה (12 חודשים) ולא תעלה על 5 שנים (60 חודשים).
 • גרייס: תקופת הגרייס המרבית לא תעלה עד 6 חודשים.
 • הערות נוספות: עסק המבקש הלוואה למטרת השקעה, יידרש השקיע לפחות 20% מסך תכנית ההשקעה לאחר אישור ההלוואה ולפני העמדתה.
 • ההלוואה מיועדת לעסקים קטנים שנפגעו בכל הארץ עם וותק של שנתיים ומעלה
 • ריבית:
  שנה ראשונה: פריים מינוס 3% (!!!)
  שנה שניה: ריבית פריים
 • סכום הלוואה מקסימאלי: 300,000 ₪ או 8% ממחזור המכירות, לפי הגבוה מבניהם.
 • תקופת החזר: תקופת החזר האשראי המרבית, לרבות תקופת גרייס, לא תפחת משנה (12 חודשים) ולא תעלה על 5 שנים (60 חודשים).
 • גרייס: תקופת הגרייס המרבית לא תעלה עד 6 חודשים.
 • הערות נוספות: עסק המבקש הלוואה למטרת השקעה, יידרש השקיע לפחות 10% מסך תכנית ההשקעה לאחר אישור ההלוואה ולפני העמדתה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *